Edukacja domowa

cambridgeacademy

Szkoła przyjazna edukacji domowej

Szkoła Podstawowa „Cambridge Academy” jest szkołą przyjazną edukacji domowej. Przyjmujemy uczniów od klasy „0” do VIII.

Uczniowie z edukacji domowej są zwolnienie z opłat czesnego i nie wnoszą opłaty wpisowej.

W ramach dotacji podręcznikowej Szkoła zapewnia uczniom z edukacji domowej podręczniki i materiały ćwiczeniowe, jak również dostęp do portalu Matlandia i do portalu SuperKid (klasy I-III). 

Uczniowie lub ich rodzice dokonują zgłoszeń na kolejne egzaminy. Sesje egzaminacyjne odbywają się 1 raz w miesiącu.

UWAGA! Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami wnioski o przyjęcie do szkoły w trybie edukacji domowej składane są BEZ opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Chcesz zapisać swoje dziecko?

Rekrutacja już trwa – zapraszamy do kontaktu!
Szkoła przyjazna edukacji domowej.