Oferta

Co wyróżnia Cambridge Academy?

Rodzicu, jeżeli bliskie są Tobie idee takie jak:

 • ocenianie kształtujące
 • praca metodą projektu
 • indywidualne podejście do dziecka
 • kameralna szkoła, w której wszyscy się znają
 • brak dzwonka
 • nauka w takich samych godzinach każdego dnia
 • szybki i bezpośredni kontakt z nauczycielem i dyrekcją szkoły
 • rozszerzony program nauki języka angielskiego od I klasy (8 h)

to Cambridge Academy jest doskonałym wyborem edukacyjnym dla Twojego Dziecka!

Bieżące wydarzenia z życia szkoły można obserwować na naszym profilu na portalu Facebook.

W ramach czesnego zapewniamy:

 • Opiekę nad dzieckiem od poniedziałku do piątku:w godzinach od 7:00 do 17:00, w tym:
  • zajęcia dydaktyczne od 8:30 do 15:00
  • zajęcia świetlicowe od 7:00 do 8:30 i od 15:00 do 17:00
 • klasy o liczebności do 14 osób (jesteśmy mikroszkołą)
 • diagnoza logopedyczna w klasie I
 • realizację edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z obowiązującą podstawą programową, w tym zajęcia plastyczne, muzyczne, zajęcia komputerowe oraz zajęcia sportowe
 • naukę języka angielskiego (8 h w tygodniu)
 • naukę języka chińskiego (1 h w tygodniu)
 • naukę gry w szachy
 • możliwość organizacji na terenie Szkoły zajęć dodatkowych (odpłatnych), indywidualnych i grupowych, zgodnych z zainteresowaniami i potrzebami uczniów.

Pozostałe informacje:

 • Autorski program wychowawczy stworzony przez zespół złożony z pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów pod kierownictwem prof. Krystyny Żuchelkowskiej – wybitnej pedagog, autorki licznych publikacji z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, wykładowcy akademickiego,
 • Inspiruje nas m.in. Budząca Się Szkoła
 • Regularne spotkania wychowawcy z rodzicami, w tym spotkania indywidualne z obojgiem rodziców m.in. dwa razy do roku,
 • Stała opieka pedagogiczna i psychologiczna,
 • Indywidualizacja procesu nauczania: uczniom uzdolnionym stwarzamy warunki do osiągania sukcesów, zaś uczniom z trudnościami w nauce zapewniamy wsparcie w postaci zajęć kompensacyjno-wyrównawczych,
 • Obiady* – spożywane wspólnie przez całą społeczność szkolną; poprawnie zbilansowany i przygotowany zgodnie z zasadami zdrowego żywienia posiłek dostarczany przez współpracującą ze szkołą firmę cateringową,
 • Przygotowanie uczniów do egzaminów językowych Cambridge English (język angielski) – jesteśmy certyfikowanym  Preparation Center,
 • Przygotowanie uczniów do egzaminów językowychi YCT (język chiński).
* Za dodatkową opłatą określoną w umowie o naukę; opłata podstawowa dotyczy wyżywienia bez diet specjalnych.
cambridgeacademy

Chcesz zapisać swoje dziecko?

Rekrutacja już trwa – zapraszamy do kontaktu!
Szkoła przyjazna edukacji domowej.